Nguyễn Xuân Kiểm

Trưởng nhóm Hạ tầng điều khiển xe máy điện Vinfast.

Đinh Mạnh Cường

Leader Team: Chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo – Financial Deep Mind – VPS Securities Joint Stock Company (VPS).

Nguyễn Trường Thịnh

Làm việc tại Viện nghiên cứu Big data - Vingroup.

Ngô Thành Đạt

Giảng viên AI.

Nguyễn Hồng Đức

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo.

Phạm Tân

Nghiên cứu xử lý tiếng nói tại Viettel cyber space.

Vũ Huệ

Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Hữu Hoà

Trainer DevOps, trưởng nhóm thiết kế, vận hành và giám sát các hệ thống trên cloud tại trung tâm SVMC.

Đặng Quang An

Senior Research Scientist in AWL Vietnam.

Tạ Đức Huy

Giảng viên, Java Fundamental.

Hồ Đình Khánh

Research Engineer in Artificial Intelligence at CEA-LIST.

Tuyên Nguyễn

Data Engineer in VinTech – Vingroup.

Nguyễn Đình Nghị

NLP Engineer in VinTech – Vingroup.

Phạm Phú Hoàn

Senior Software Engineer tại Genetica.

Bùi Chí Hoa

Senior Frontend Developer tại VTVCab.

Bùi Hồng Quân

Charging Station Software Department in Vinfast.

Nga Phạm

Giảng viên.

Thu Hà

Giảng viên Tiếng anh Học viện VTC Academy, Hannie English.