Bùi Hồng Quân

Charging Station Software Department in Vinfast.

Bùi Hồng Quân

Charging Station Software Department in Vinfast.

Giới thiệu

Anh Quân hiện đang làm việc tại Charging Station Software Department in Vinfast. Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc tại cái các công ty như Edumall, Toprate và Vinfast.

Lĩnh vực

Web FullStack
Database
Cloud Computing
AWS
CI/CD

Giảng dạy

Hiện tại anh Quân đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học: Java Core, Database, Java Backend,...