Tuyên Nguyễn

Data Engineer in VinTech - Vingroup

Tuyên Nguyễn

Data Engineer in VinTech - Vingroup

Giới thiệu
  • Apr 2019 – Present: Data Engineer in VinTech – Vingroup
  • May 2018 – Apr 2019: Data Analyst in FPT Corporation
  • Jul 2017 – Dec 2017: Visiting Researcher in National Institute of Informatics
  • Nov 2014 – Dec 2016: Data Analytics Manager in Bamboo
  • Oct 2012 – Sep 2014: Data Analyst in Cốc Cốc
  • Jun 2012 – Aug 2012: Intern in IDG Ventures Vietnam Summer Internship Program

Giảng dạy

Hiện tại anh Cường đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học:AI fullstack,...