Nguyễn Hồng Đức

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo tại VPS

Nguyễn Hồng Đức

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo tại VPS

Giới thiệu
  • Tốt nghiệp Đại học việt pháp
  • Kỹ sư trí tuệ nhân tạo tại VPS
  • DevOps Essentials Earned Nov 18, 2019
  • Google Developer Essentials Earned Nov 24, 2019
  • App Modernization with Apigee Earned Nov 20, 2019
  • Cloud Architecture Earned Aug 22, 2019
  • More: https://www.qwiklabs.com/public_profiles/c0f3d131-f2f8-47ae-97d0-49979c788caa?fbclid=IwAR3ORRcppFZzSQjPK5DfgDsjkUfuvDI1wJNo7ULqc64brJBFQUqIeyuvtaE

Giảng dạy

Hiện tại anh Đức đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học: AI,...