Ngô Trường Thịnh

Làm việc tại Viện nghiên cứu Big data – Vingroup

Ngô Trường Thịnh

Làm việc tại Viện nghiên cứu Big data – Vingroup

Giới thiệu
  • Phát triển Công nghệ năng lượng mặt trời tập trung (Concentrating Solar Power) tại Đức.
  • Chuyên viên xử lý tiếng nói.
  • Từng làm tại Trung tâm hàng không vũ trụ Đức.
  • Từng làm tại Trung tâm hàng không vũ trụ Đức.
  • Hiện anh đang làm việc tại Viện nghiên cứu Big data - Vingroup.

Lĩnh vực

Giảng dạy

Hiện tại anh Thịnh đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học: AI,...