Nguyễn Hữu Hoà

Team Lead Devops

Nguyễn Hữu Hoà

Team Lead Devops

Giới thiệu
  • Trainer DevOps, trưởng nhóm thiết kế, vận hành và giám sát các hệ thống trên cloud tại trung tâm SVMC
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm về Cloud Computing. Diễn giả Google Cloud HN

Lĩnh vực

Cloud Computing
Google
AWS

Giảng dạy

Hiện tại anh Hoà đang là cố vấn chuyên môn tại trung tâm.