PlusPlus Academy

Kick start your future

Học viện đồng hành cùng từng cá nhân, với sự chân thành nỗ lực đem đến một môi trường giáo dục mà ai cũng muốn đến, tự hào rời khỏi và quay về bất cứ lúc nào.

300

Học viên

100

Tiến bộ

95

Tốt nghiệp

Đội ngũ giảng viên

Nguyễn Xuân Kiểm

Giảng viên

Đinh Mạnh Cường

Giảng viên

Ngô Thành Đạt

Giảng viên

Nguyễn Hồng Đức

Giảng viên

Vũ Huệ

Giảng viên

Nguyễn Hữu Hòa

Giảng viên

Phạm Tân

Giảng viên

Tạ Đức Huy

Giảng viên

Thu Hà

Giảng viên

Nguyễn Đình Nghị

Giảng viên

Nguyễn Tuyên

Giảng viên

Đặng Quang An

Giảng viên

Nga Phạm

Giảng viên

Phạm Phú Hoàn

Giảng viên

Hồ Đình Khánh

Giảng viên

Bùi Chí Hoa

Giảng viên

Bùi Hồng Quân

Giảng viên

Cảm nhận của học viên