Tạ Đức Huy

Lead Engineer tại Samsung RnD

Tạ Đức Huy

Lead Engineer tại Samsung RnD

Giới thiệu
  • Tốt nghiệp kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Lead Engineer tại Samsung RnD
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng, cloud computing

Lĩnh vực

Java
Cloud Computing

Giảng dạy

Hiện tại anh Huy đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học: Java Core, Java BackEnd,...