Phạm Tân

Giảng viên AI

Phạm Tân

Giảng viên AI

Giới thiệu
  • Viettel cyber space: Nghiên cứu xử lý tiếng nói
  • Tốt nghiệp Học viện bưu chính viễn thông
  • 2nd prize “National Student Olympiad 2013”
  • 3rd Prize “The 2013 ACM-ICPC Vietnam National Programming Contest”
  • 1st Prize “The 2015 ACM/ICPC PTIT at Post and Telecommunication Industry of Technology university”

Lĩnh vực

Giảng dạy

Hiện tại anh Tân đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học: AI,...