Nga Phạm

Giảng viên

Giới thiệu
  • Làm việc tại Song Nga English
  • Sale support tại kết nối sinh viên với doanh nghiệp

Giảng dạy

Hiện tại chị Nga đang là cố vấn tại học viện .