Nguyễn Xuân Kiểm

Chuyên viên phát triển phần mềm công ty chứng khoán VPS

Nguyễn Xuân Kiểm

Chuyên viên phát triển phần mềm công ty chứng khoán VPS

Giới thiệu
  • Anh Kiểm hiện là chuyên viên phát triển phần mềm công ty chứng khoán VPS
  • Từng là trưởng nhóm Hạ tầng điều khiển xe máy điện VINFAST thuộc tập đoàn VINGROUP
  • Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm về lập trình ứng dụng, thiết kế và xây dựng các hệ thống Backend lớn, cloud computing
  • Anh đã từng xuất sắc giành HỌC BỔNG TÀI NĂNG của SAMSUNG năm thứ 5 cùng với cơ hội làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Samsung ngay khi ra trường

Lĩnh vực

Cloud Computing
Web FullStack
AWS
Database
CI/CD

Giảng dạy

Hiện tại anh Kiểm đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa học: Java Core, Database, Java Backend,...