Ngô Thành Đạt

Giảng viên AI

Ngô Thành Đạt

Giảng viên AI

Giới thiệu
  • Computer Vision Researcher
  • Kaggle Competition Expert (3 silver medals)
  • Co-authored several publications at international venues
  • Computer Vision Research Specialist @ VinBDI
  • Computer Vision Researcher @ Viettel R&D

Giảng dạy

Hiện tại anh Đạt đang là cố vấn chuyên môn tại học viện và tham gia giảng dạy các khóa học: AI,...