Bùi Chí Hoa

Senior Frontend Developer tại VTVCab

Bùi Chí Hoa

Senior Frontend Developer tại VTVCab

Giới thiệu

Anh Hoa đã có 6 năm kinh nghiệm lập trình Frontend, quản lý phát triển chuyên sâu nhóm Frontend tại Topica Group.

Lĩnh vực

HTML, CSS, JS
Angular, ReactJs, VueJs
React Native

Giảng dạy

Hiện tại anh Hoa đang là cố vấn của trung tâm và là giảng viên của các lớp Frontend.