Vũ Huệ

Experience

  • Giảng viên tại Đại học Xây Dựng
  • Hiện tại là giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Education

  • Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm 1

Honors & Awards

  • Giải ba cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 19
  • Giải nhất cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 20
  • Huy chương vàng Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 20
  • Khen thưởng hướng dẫn đoàn sinh viên thi Olympic Toán của trường Đaị học Xây Dựng
  • Tham gia chung khảo cuộc thi MISS MATH