Tạ Đức Huy

Experience

Lead Engineer tại Samsung RnD.
Hơn 5 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng, cloud computing.
Giảng viên lập trình ứng dụng tại PlusPlus Academy

Education

Tốt nghiệp kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.