Nguyễn Trường Thịnh

Experience

  • Phát triển Công nghệ năng lượng mặt trời tập trung (Concentrating Solar Power) tại Đức
  • Chuyên viên xử lý tiếng nói
  • Từng làm tại Trung tâm hàng không vũ trụ Đức
  • Hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu Big data – Vingroup

Education

  • Thủ khoa master Stuttgart ở Đức