NGUYỄN THỊ THU HÀ (HANNIE NGUYEN)

Kinh Nghiệm

  • Giảng viên 05 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo tiếng Anh.
  • Giảng viên Học viện VTC Academy, Hannie English.
  • Có chuyên môn, kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt phải kể đến Tiếng Anh cho người mất gốc, phát triển kỹ năng giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành IT,…

Học Vấn

  • Tốt nghiệp chứng chỉ giảng dạy quốc tế Australian International TESOL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.