Nguyễn Hữu Hòa

  • Top 3 DevOps tại trung tâm SVMC.
  • Trưởng nhóm thiết kế, vận hành và giám sát các hệ thống trên cloud tại trung tâm SVMC.
  • Có hơn 5 năm kinh nghiệm sử dụng cloud computing AWS, Google.
  • Diễn giả Google Cloud HN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.