Nga Phạm

Experience

  • Làm việc tại Song Nga English
  • Sale support tại kết nối sinh viên với doanh nghiệp

Education

  • Tốt nghiệp đại học thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published.