Nguyễn Xuân Kiểm

Experience

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm về lập trình ứng dụng, cloud computing.
  • Trưởng nhóm Hạ tầng điều khiển xe máy điện – Vinfast

Education

  • Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Socials