Hoàng Huế

  • Tốt nghiệp đại học công nghiệp Hà Nội
  • Tốt nghiệp Trường Liguage Tại nhật bản
  • Có kinh nghiệm làm việc ví trí tester tại Fptsoftware
  • Hiện tại đang làm tại công ty lập trình ở nhật bản

Leave a Reply

Your email address will not be published.