Đinh Mạnh Cường

Experience

  • Former Engineering Vin Bigdata/ VTCC
  • Co-Founder Active User Co. Ltd
  • Leader Team: Chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo – Financial Deep Mind – VPS Securities Joint Stock Company (VPS)

Education

  • Nghiên cứu sinh tiến sỹ đại học bách khoa Hà Nội
  • Thạc sĩ MICA lab/ đại học bách khoa Hà Nội
  • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội

Honors & Awards

  • 1, Champion – AI4VN National Grand Finale 2019
  • 2, 1st runner up – Vietnam AI Grand Challenge National 2019
  • 3, 3rd place winner Hackathon VINID 2019
  • 4, 2nd runner up – Vietnam AI Grand Challenge Hanoi 2019 5, 2nd physical olimpiad student
Socials