C Cơ Bản

Home / C Cơ Bản

KHÓA HỌC C CƠ BẢN

VÌ SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN HỌC LẬP TRÌNH C

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ chương trình máy tính theo câu lệnh, thủ tục và theo mục đích chung được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie ở Bell Telephone lab để phát triển Hệ điều hành UNIX.

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất, nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng rất rộng rãi trong giới lập trình viên hiện đại.

ĐỐI TƯỢNG

Bạn đang là sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học CNTT đam mê về lập trình.

Bạn là sinh viên, người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT.

Bạn đã và đang làm trong lĩnh vực CNTT có mong muốn học hỏi thêm công nghệ mới để tìm kiếm công việc tốt hơn.

NỘI DUNG HỌC

Keywords & Identifier

Variables & Constants

C Data Types

C Input/Output

C Operators

C Introduction Examples

C if…else

C for Loop

C while Loop

C break and continue

C switch…case

C Programming goto

Control Flow Examples

C Programming Functions

C User-defined Functions

C Function Types

C Recursion

C Storage Class

C Function Examples

C Programming Arrays

C Multi-dimensional Arrays

C Arrays & Function

C Programming Pointers

C Pointers & Arrays

C Pointers And Functions

C Memory Allocation

Array & Pointer Examples

C Programming String

C String Functions

C String Examples

C Structure

C Struct & Pointers

C Struct & Function

C Unions

C struct Examples