Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySQL Community trên windows 10

1- Sơ lược về các phiên bản của MySQL

 

Có 2 phiên bản MySQL:
  • MySQL Cummunity
  • MySQL Enterprise Edition
MySQL Cummunity: Là  phiên bản miễn phí. (Chúng ta sẽ cài đặt phiên bản này).
MySQL Enterprise Edition: Là phiên bản thương mại.

2- Download MySQL

 

Chúng ta sẽ download và sử dụng gói MySQL miễn phí:
  • MySQL Community Server
MySQL Community, sau khi download và cài đặt đầy đủ sẽ bao gồm các phần như hình minh họa dưới đây.
Trong đó có 2 cái quan trọng nhất là:

  1. MySQL Server
  2. MySQL Workbench (Công cụ trực quan để học và làm việc với MySQL)

Để download MySQL Community, vào địa chỉ:

https://dev.mysql.com/downloads/installer/

Kết quả bạn dowload được:

3- Cài đặt MySQL Community

Chọn cài đặt tất cả, bao gồm cả các Database mẫu (Cho mục đích học tập).

 

Tại bước này bộ cài đặt thông báo máy tính của bạn chưa cài đặt một vài thư viện cần thiết. Vì vậy nếu bạn nhấn “Next” để tiếp tục cài đặt có thể bị lỗi trong quá trình cài đặt.
Nhấn vào các thư viện cần thiết và nhấn nút “Execute”.

 

 

Lúc này tất cả các thư viện cần thiết đã được cài đặt vào máy tính của bạn. Một vài thư viện có thể bạn không cần sử dụng đến chẳng hạn như Connector/Python, bạn có thể bỏ qua nó hoặc cài đặt thủ công nếu muốn. OK, Nhấn Next để tiếp tục cài đặt MySQL:

Bộ cài đặt tiếp tục tới phần cấu hình MySQL Server.

Nhập vào password và nhấn Check để kiểm tra việc kết nối với MySQL.

Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt.

4- Sử dụng MySQL Workbench

Mở MySQL Workbench:

Chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu với tên: mytestdb.

Chúc các bạn thành công!!!!!

In this guide, we will look at some of the everybody could look there significant pieces of writing a research document.