Tester là gì? Kỹ năng nào cần để trở thành Tester giỏi?

  • Nguyễn Thị Hồng Thái
  • 0
  • 0
Tester là gì? Kỹ năng nào cần để trở thành Tester giỏi?

11 lĩnh vực ứng dụng Python trong thực tế

  • Bùi Mạnh Đức
  • 0
  • 0
Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Nhưng liệu Python có thực sự hữu ích? Python có thể sử dụng trong những lĩnh vực nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho Python. Chúng ta cũng sẽ xem xét một số tình huống mà Python có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

Lịch Sử của JAVA – Ngôn ngữ Lập trình Phổ biến nhất thế giới

  • Bùi Mạnh Đức
  • 0
  • 0
Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử của Java, tại sao JAVA lại có tên là JAVA và JAVA đã có những phiên bản nào nhé.