Nguyễn Mai Phương

Education

  • Sinh viên năm K62, lớp Tài năng CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Honors & Awards

  • Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học 2017
  • Huy chương vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.